Bakul 0

Informasi Dari Pelanggan
Informasi dari pelanggan hanya untuk tetapan registration untuk pembelian di website kami serta informasi untuk  . Informasi yang kami terima adalah diisikan dan diberi dengan dengan sukarela oleh para pelanggan.


Maklumat Peribadi Pelanggan
Segala maklumat peribadi dari pelanggan digunakan untuk pemprosesan pesanan dan pembelian serta mengemaskini profi-profil pelanggan agar mendapat servis dan promosi yang berpatutan.


Sulit & Persendirian
Maklumat peribadi pelanggan seperti detail Credit Card, nombor account bank juga maklumat lain, adalah sulit dan persendirian sahaja. Pihak kami tidak memberikan maklumat-maklumat peribadi pelanggan kepada mana-mana pihak tanpa mendapat persetujuan dari pelanggan.


Sekuriti
Pihak kami akan melaksanakan pelbagai kaedah untuk memastikan segala maklumat peribadi pelanggan tidak sampai ke tangan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.