Bakul 0

Arduino UNO Sensor & Servo I/O Expansion Shield V5.0 Shield

RM 13.80

PENGENALAN:

Mengapa Sensor Shield diperlukan?

Sebagai contoh, dengan projek tanpa menggunakan breadboard, bila menggunakan 5 potentiometer, 5 signal Analog boleh disambung terus pada Arduino, tapi ada lagi 5 pin Ground dan 5 pin 5V, perlu sambung mana ? Tidak semua projek kita mahu gunakan breadboard.

Inilah gunanya sensor shield. Mempermudahkan sambungan-sambungan 5V dan Ground pada sensor-sensor anda juga pada servo-servo anda!

Tambahan pula, terdapat set I2C dan Serial UART yang mempunyai 5V dan Gnd Tersendiri. Ini memudahkan dan meringkaskan sambungan tanpa menggunakan breadboard.

SPESIFIKASI:

  • Input Voltage: 5 VDC max 
  • Digital IO : 13 ports sambungan dari NANO
  • Port Komunikasi : Boleh pilih I2C and UART
  • Analog Port : 6 Ports
  • Analog Inputs dengan VCC/GND