Bakul 0

IR (Infrared) Objek Detector Sensor

RM 5.60

PENGENALAN:

Sensor yang simple dan mudah untuk diprogram dan digunakan untuk pelbagai kegunaan seperti contoh mengesan barang pada conveyor.


Sensor akan memberikan signal LOW apabila ada objek di hadapan. Tunekan potentiometer untuk adjust jarak sensitivity.

Ketika power ON, LED Power akan ON.

Bila objek dikesan, Obstacle LED akan ON dan pin OUT memberikan bacaan LOW.
Bacaan HIGH jika tiada objek dikesan.


SPESIFIKASI:

  • Voltan Input : 5V
  • Jarak Pengesan : 2cm ~ 80cm
  • Output Signal : Digital HIGH/LOW (LOW bila objek dikesan)
  • Size : 3.1cm x 1.5cm

CODING ARDUINO:

Hanya perlu menggunakan digitalRead(pin). Bacaan LOW apabila objek dikesan.
Janga lupa untuk declare PinMode(pin, OUTPUT) di Void Setup().

CARA TUNING:

  • Putar Potentiometer CCW untuk mengurangkan jarak
  • Putar Potentiometer CW untuk meningkatkan jarak